TurqishtShqip
Alenselii bardhë me njolla të kuqe në qafë
Allagjëbardhë e zi, kokën e bardhë dhe bishtin e përzier
Allpark i bardhë, me pika të kuqe apo të verdha në trup (tigër i kuq)
Alltanbashi bardhë me kokë të artë apo të kuqe
Bejazi bardhë
Bejazkanatlii zi, i përzier me pika të bardha
Boze kaltërt me pika të hirta
Bozjaki bardhë me njolla të kaltërta të punuara në qafë dhe në pjesët e shpinës
Dankalii bardhë me njolla të zeza në trup
Gjyki zbehtë në të argjendë apo me linja në krahë
Gjyk - Bejazkanatlii zbehtë- argjendë i përzier
Gjykliparki zbehtë në të kuqe (tigër)
Kapllankuq e bardhë, i përzier
Karakanati zi, me pika të bardha në kokë, qafë dhe krahë
Karapalli kuq
Kumëre kaltërt - kokën e bardhë dhe bishtin e përzier
Kurumi zi, me linja të zeza në krahë
Kurum - Baloshi zi, me baloshë të bardhë në kokë
Kurum - Bejazkuruklii zi bishtin e bardhë
Kurum - Saskanati zi, njërin krahë të përzier të bardhë
Lladike kaltërt - krahët e bardhë, bishtin e përzier
Mavëre kaltërt, me linja të zeza në krahë
Mavër - Beskuruklie kaltërt, me bishtë të bardhë
Mavër - Saskanate kaltërt, njërin krahë të përzier të bardhë
Mavër - Zejtinlie kaltërt, ulliri me kaftë të ndritshme
Mavijaki bardhë me njolla të kaltërta në qafë
Mavili - Karakanati bardhë me pika të kaltërta në kokë, qafë dhe krahë
Mavili -Gjyksparki zi me pika të bardha në qafë dhe gjoks
Maviliparki kaltërt me bishtë të bardhë me pika të bardha në kokë dhe krahë (tigër i kaltërt)
Mavishini kuq i qelt deri në të kaltërt, në qafë dhe shpinë
Nazi - Mavër e kaltërt - me pika
Palli kuq -i zbehtë e bardhë, i përzier 
Pensetlii bardhë me pika të zeza në qafë
Qelevire kaltërt-hirtë, kaltërt - zi, kaltërt - argjendë (tigër i kaltërt)
Qupelibardhë e zi, me vathë të zi
Quprii zi, me pika të bardha në gjoks
Ququklii zi me vija të bardha përfundi syve
Qylqokolladë
Saqinëi bardhë me kurorë me ngjyrë ( të kaltërt, të zi apo të kuqe) përreth qafës 
Senselii bardhë me njolla të zeza në qafë
Siali Parki zi, me pika të bardha në kokë dhe krahë (tigër i zi)
Tenelii zi, i përzier me pika të bardha në kokë

TurqishtSerbisht
Alenselibela, sa crvenom mrljom na vratu
Allagjëcrno - bela,bela glava i rep, belošpicasto
Allparkbela, sa crveno - žučkastim tačkama na telu ( crveno -tigrasti)
Alltanbashbela, sa crveno -zllatnom bojom glave
Bejazbela
Bejazkanatlicrna, belošpicasta
Bozkovano plava i bela
Bozjakbela, sa plavom kovanom mrljom na vratu i delovima leđa i krila
Dankalibela, sa crnim pegama na telu
Gjykpepeljasta, srebrna -klot ili sa krilnim prugama
Gjyk - Bejazkanatlipepeljasta, srebrna - belošpicasto
Gjykliparkpepeljasta - crvenkasta, tigrasta
Kapllancrveno-bela, belošpicasto
Karakanatcrna, sa belim šarama na krilima, vratu i glavi
Karapallcrvena
Kumërplavo -bela, bela glava i rep belošpicasto
Kurumcrna klot, crna sa krilnim prugama
Kurum - Baloshcrna, sa belom belegom na glavi
Kurum - Bejazkuruklicrna, sa belim repom
Kurum - Saskanatcrna, jedno krilo belošpicasto
Lladikplava, belošpicasto
Mavërplava, klot ili sa krilnim prugama
Mavër - Beskurukliplava, sa belim repom
Mavër - Saskanatplava, jedno krilo belošpicasto
Mavër - Zejtinliplava, maslinasto - mrka, sjajna
Mavijakbela, sa plavom mrljom na vratu
Mavili - Karakanatbela, sa plavim šarama na krilima, vratu i glavi
Mavili -Gjyksparkcrna, sa belim tačkama na vratu i grudima
Maviliparkplava, sa belim repom tačkama na glavi i krilima (plavo tigrasta)
Mavishinotvorenocrvena do plava, navratu i leđa
Nazi - Mavër plavo - kovana
Pallcrveno -pepeljasta i bela, belošpicasto
Pensetlibela, sa crnim tačkama na vratu
Qelevirplavo-siva, plavo-crna, plava-srebrenasto (plavo-tigrasta)
Qupelicrno - bela,sa minđušama crne boje
Qupricrna, sa belim tačkama na grudima
Ququklicrna, sa belom crtom iznad očiju
Qylvugasta, čokoladasta
Saqinëbela, sa crnim, crvenim ili plavim vencem oko vrata i obojenom glavom (crno, crveno ili plavogrličasto)
Senselibela, sa crnom mrljom na vratu
Siali Parkcrna, sa belim tačkama na glavi i krilima (crno tigrasti)
Tenelicrna, sa belim tačkama na glavi, belošpicasto